Regels en voorschriften

BF Gooi en Vechtstreek
Regels en voorschriften voor de dagcompetitie
 
De regels en voorschriften zijn gelijk aan die van de avondcompetitie met de navolgende wijzigingen:
 
1. De aanvangstijd van de wedstrijden is vastgesteld op 12.30 uur.
Met uitzondering van de thuiswedstrijden van de Wintertuinders en De Roskam.
Deze beginnen om 13.00 uur.
 
2. Alleen het thuisspelende team stuurt of mailt het uitslagformulier in naar:
 
C. Mallon, van Speyklaan 48/05, 1215 SE Hilversum.
 
3. Het bezoekende team hoeft geen uitslagformulier in te zenden, maar moet wel
het kopieformulier meenemen i.v.m. de mogelijkheid van zoekraken van het origineel.
De teams die op vrijdag hun thuiswedstrijden spelen verzoek ik om het uitslagformulier
naar mij te E-mailen.
De tellijsten dienen door de thuisspelende vereniging bewaard te worden tot 30 april van het lopende seizoen.
 
4. Toekenning extra partijpunt.
Eén extra partijpunt wordt toegekend aan het team dat van het totale aantal te maken
caramboles procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt.
Aan beide teams wordt een half extra partijpunt toegekend, als dat percentage voor beide teams gelijk is.
 
5. Na vier partijen worden de moyennes van nieuwe spelers herzien en bij overschrijding
van het opgegeven moyenne opnieuw vastgesteld. 
Bij overschrijding van meer dan 20 % van het betreffende interval waarvoor de speler is opgegeven, zullen over die wedstrijden
waarin hij 20 % of meer hoger heeft gespeeld, zijn partijpunten worden afgenomen en aan het team of de teams waartegen de betrokken speler heeft gespeeld, worden toegekend.
 
6. Op de helft van de competitie worden de moyennes van alle spelers herberekend (over minimaal 4 gespeelde partijen) en indien noodzakelijk aangepast. 
Heeft een speler in de tweede helft pas 4 partijen gespeeld, dan vindt direct na het spelen van de vierde partij
herberekening plaats.
 
7. Het spelen in biljartkleding is bij regio en nationale finales verplicht. 
In ons district is het, behoudens verplichting door de verenigingen, niet verplicht maar wel wenselijk dat er
gespeeld wordt in zwarte of donkerblauwe broek en wit overhemd.
  
 
Clublokalen BF Gooi en de Vechtstreek
 
Bun de                De Baat                              IJsselmeerstraat 3b                  1271 AA Huizen             035-6856456
Geinburgia         Sportcentrum                   Stammerlandweg 10               1109 BR Driemond        0294-411094
’t Gooi, BF           Biljartcentrum ’t Gooi      Vaartweg 43c                            1211 JE Hilversum         035-6234481
Koepel, de          Wijkcentr.Kerkelanden    Kapittelweg 399a                     1216 JC Hilversum         035-6248815
Loenen, BC         De Boomgaard                 Middenhoek 62                        3632 TC Loenen             0294-232004
O.G.B.                  Gebouw Kommin             Elise Dammershof 12b           1403 SC Bussum            035-6919940
O.S.O.                  OSO Clublokaal                Nieuwe Havenweg 10              1216 BS Hilversum        035-5446882
Rapiditas             Clubgebouw Rapiditas    Achtergracht 13                       1381 BK Weesp              0294-416893
Roskam, de         Bej.soc. De Roskam         Julianastraat 62                        1382 XZ Weesp              0294-412966
Wintertuinders   De Wintertuin                  Wintertuin 24                            1381 BZ Weesp              0294-481208