OSO Biljartclub Hilversum

Regels en voorschriften

BF Gooi en Vechtstreek
Regels en voorschriften voor de dagcompetitie
De regels en voorschriften zijn gelijk aan die van de avondcompetitie met de navolgende wijzigingen:
1. De aanvangstijd van de wedstrijden is vastgesteld op 12.30 uur.
Met uitzondering van de thuiswedstrijden van de Wintertuinders en De Roskam.
Deze beginnen om 13.00 uur.
2. Uitslagen worden ingevoerd in Biljartpoint
3. Het bezoekende team hoeft geen uitslagformulier in te zenden, maar moet wel
het kopieformulier meenemen i.v.m. de mogelijkheid van zoekraken van het origineel.

De tellijsten dienen door de thuisspelende vereniging bewaard te worden tot 30 april van het lopende seizoen.
4. Toekenning extra partijpunt.
Eén extra partijpunt wordt toegekend aan het team dat van het totale aantal te maken
caramboles procentueel de meeste caramboles heeft gemaakt.
Aan beide teams wordt een half extra partijpunt toegekend, als dat percentage voor beide teams gelijk is.
5. Na vier partijen worden de moyennes van nieuwe spelers herzien en bij overschrijding
van het opgegeven moyenne opnieuw vastgesteld.
Bij overschrijding van meer dan 20 % van het betreffende interval waarvoor de speler is opgegeven, zullen over die wedstrijden
waarin hij 20 % of meer hoger heeft gespeeld, zijn partijpunten worden afgenomen en aan het team of de teams waartegen de betrokken speler heeft gespeeld, worden toegekend.
6. Op de helft van de competitie worden de moyennes van alle spelers herberekend (over minimaal 4 gespeelde partijen) en indien noodzakelijk aangepast.
Heeft een speler in de tweede helft pas 4 partijen gespeeld, dan vindt direct na het spelen van de vierde partij
herberekening plaats.
7. Het spelen in biljartkleding is bij regio en nationale finales verplicht.
In ons district is het, behoudens verplichting door de verenigingen, niet verplicht maar wel wenselijk dat er
gespeeld wordt in zwarte of donkerblauwe broek en wit overhemd.
  
Clublokalen BF Gooi en de Vechtstreek
Bun de    De Baat    IJsselmeerstraat 3b                  1271 AA Huizen 035-6856456
Geinburgia Sportcentrum Stammerlandweg 10 1109 BR Driemond        0294-411094
’t Gooi, BF Biljartcentrum ’t Gooi    Vaartweg 43c    1211 JE Hilversum         035-6234481
Koepel, de    Wijkcentr.Kerkelanden    Kapittelweg 399a                     1216 JC Hilversum 035-6248815
Loenen, BC De Boomgaard Middenhoek 62                        3632 TC Loenen 0294-232004
O.G.B.    Gebouw Kommin Elise Dammershof 12b 1403 SC Bussum    035-6919940
O.S.O.    OSO Clublokaal    Gijsbr. van Amstelstr. 299    1215 CM Hilversum 035-5446882
Rapiditas Clubgebouw Rapiditas Achtergracht 13                       1381 BK Weesp    0294-416893
Roskam, de Bej.soc. De Roskam Julianastraat 62                        1382 XZ Weesp    0294-412966
Wintertuinders De Wintertuin    Wintertuin 24    1381 BZ Weesp    0294-481208